Informace pro zdravotnický personál a pacienty, kteří zvažují provedení genetického vyšetření při hledání dědičných příčin rakoviny

Prohlášení

Informace uvedené na těchto webových stránkách nelze považovat za doporučení samoléčby pacientům. Máte-li jakékoliv dotazy ohledně zdravotní péče, poraďte se se svým lékařem nebo poskytovatelem zdravotní péče. Žádné zde uvedené informace nepoužívejte v rozporu s radami, které Vám ohledně zdraví poskytne lékař, ani jako důvod odkladu porady s lékařem či kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče.

Cancergentics.eu se zříká jakékoliv odpovědnosti za škody vzniklé na základě informací uvedených na těchto webových stránkách, nebo v důsledku jejich používání.