Informatie voor zorgprofessionals

en patiënten over erfelijke kanker

Disclaimer

De informatie op (of verstrekt via) cancergenetics.eu is niet bedoeld als en kan niet gezien worden als vervanging van diensten of informatie van medisch professionals en/of zorgverlenende instanties. U wordt aangeraden om de informatie altijd met een arts te bespreken. Het gebruiken of (doen) toepassen van de informatie op (of verstrekt via) cancergenetics.eu is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Aan de informatie op (of verstrekt via) cancergenetics.eu kunnen geen rechten worden ontleend. Cancergenetics.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld, direct noch indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt door of gerelateerd aan het gebruik van of vertrouwen op de inhoud, producten of diensten die via erfelijkekanker.nl cancergenetics.eu beschikbaar zijn, dan wel inherent zijn aan het verspreiden van informatie via het internet (bijvoorbeeld web server storingen).