Test het risico op erfelijke kanker

Doe de test om te zien of uw patiënt(e) in aanmerking komt voor een erfelijkheidsadvies door een klinisch geneticus.

Verwijstest darmpoliepen

Laad-icoon