Ik ben zorgprofessional

De informatie op deze pagina is bedoeld voor zorgprofessionals. Informatie voor patiënten vindt u onder het tabblad “Ik ben patiënt” of op www.radboudumc.nl/erfelijkekanker.

Projecten

Op de afdeling Genetica van het Radboudumc wordt voortdurend onderzoek gedaan naar het vroegtijdig opsporen en behandelen van erfelijke kanker.

Hieronder vindt u enkele van onze lopende projecten:


Finding them all Lynch syndroom 

Bij iedere patiënt jonger dan 70 die wordt geopereerd aan darmkanker wordt in het weggehaalde weefsel gekeken of er een hogere kans is op erfelijke aanleg op darmkanker (Lynchsyndroom). In het project wordt nagegaan of en hoe die informatie het best met patiënten en behandelaars kan worden gecommuniceerd. 
Lees meer

OPA

De kans dat eierstokkanker ontstaat bij iemand die drager is van de BRCA1/2 mutatie, is ongeveer 10-15%. Daarom wordt bij iedere nieuwe patiënt met eierstokkanker die wordt geopereerd direct in het tumorweefsel gekeken of er een hogere kans is op een BRCA mutatie.
Lees meer

DNA-first

Bij een vermoeden op erfelijke kanker verwijst de behandelend specialist de patiënt naar de klinisch geneticus voor DNA-onderzoek. Als de uitslag van invloed kan zijn op de behandeling is het van belang dat deze uitslag zo snel mogelijk beschikbaar is. Binnen het DNA First project kunnen behandelend oncologisch specialisten uit de deelnemende centra daarom zelf zonder tussenkomst van de klinisch geneticus met spoed DNA-onderzoek aanvragen bij vrouwen met mogelijk erfelijke borstkanker.
Lees meer

TUBA-project

Aan BRCA1/2-mutatiedraagsters wordt geadviseerd om de eierstokken en eileiders te laten verwijderen rond hun veertigste jaar; dit leidt tot een duidelijke afname van het risico op eierstokkanker. Het belangrijkste nadeel is dat vrouwen direct vervroegd in de overgang komen. Om deze reden onderzoeken we in de TUBA studie een alternatieve methode: het verwijderen van de eileiders en pas op een later moment het verwijderen van de eierstokken.
Lees meer

PTEN-risico

Mensen met een erfelijke mutatie in het PTEN gen hebben een sterk verhoogd risico op het krijgen van verschillende vormen van kanker. Het doel van dit onderzoek is om deze risico’s nauwkeuriger en meer afgestemd op de individuele patiënt te berekenen. Hiervoor werken we samen met andere Europese expertisecentra voor patiënten met een PTEN mutatie (ook wel Cowden syndroom genoemd). 

PTEN behandeling

Tot op heden is er weinig bekend over de prognose en de effecten van de behandeling bij kankerpatiënten met een erfelijke mutatie in het PTEN gen. In dit onderzoek gaan we daarom eerst de prognose en behandeling van deze patiënten met kanker in kaart brengen. Hiervoor werken we samen met andere Europese expertisecentra voor patiënten met een PTEN mutatie (ook wel Cowden syndroom genoemd).

Beter Gezond

Gezonde leefstijl heeft een gunstige invloed op kanker

Beter Gezond is een project van het Radboudumc om mensen met kanker en mensen met een verhoogd risico op kanker te helpen bij een gezondere leefstijl. Binnen dit project is de Beter Gezond app ontwikkeld. Met deze app wil het Radboudumc patiënten een steuntje in de rug geven om hun leefstijl daadwerkelijk gezonder maken. Ook wil het Beter Gezond project het bewustzijn over de invloed van leefstijl op kanker onder patiënten én professionals vergroten.
Lees meer