Test referencyjne

Proszę określić, czy Pani/Pana pacjent potrzebuje skierowania na poradnictwo genetyczne i badania genetyczne

Proszę rozpocząć i wybrać test referencyjny

Test referencyjny Polipowatość

Niniejsze testy referencyjne są oparte na holenderskich wytycznych dotyczących dziedzicznego raka jelita grubego 2016 (oncoline.nl)

Proszę rozpocząć test

Test referencyjny Dziedziczny rak piersi i jajnika

  • Ten test referencyjny oparty jest na holenderskich wytycznych dotyczących raka piersi (2017), (oncoline.nl)
  • Test referencyjny jest odpowiedni zarówno dla pacjentów, jak i dla osób zdrowych.
Proszę rozpocząć test

Test referencyjny Dziedziczna przyczyna raka jelita grubego (niepolipowatego)

  • Ten test referencyjny oparty jest na holenderskich wytycznych dotyczących dziedzicznego raka jelita grubego (2016), (oncoline.nl)
  • Test referencyjny jest odpowiedni zarówno dla pacjentów, jak i dla osób zdrowych.
Proszę rozpocząć test

Test referencyjny Rak wieku dziecięcego

  • Rak dziecięcy określa się jako nowotwór zdiagnozowany przed 18 rokiem życia.
  • Ten test referencyjny opiera się na publikacji Jongmans i in., EJMG, 2015.
Proszę rozpocząć test