Informacje dla pracowników służby zdrowia i pacjentów rozważających wykonanie badania genetycznego w poszukiwaniu dziedzicznych przyczyn nowotworów

Zrzeczenie się

Informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu zalecania samodzielnego podejmowania decyzji związanych z problemami zdrowotnymi lub zdrowiem. Jeśli Czytelnik ma jakiekolwiek pytania związane z opieką zdrowotną, proszę niezwłocznie zadzwonić lub skonsultować się z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia. Żadne informacje zawarte na tej stronie nie powinny być wykorzystywane przez żadnego Czytelnika do lekceważenia porad medycznych i / lub zdrowotnych lub stanowić podstawy do opóźnienia konsultacji z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Cancergenetics.eu zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej informacji podanych na tej stronie oraz

wyników uzyskanych dzięki wykorzystaniu tych informacji.