Informacje dla pracowników służby zdrowia

Jest to informacja dla pracowników służby zdrowia. Informacje dla pacjentów można znaleźć na stronie ​​​Jestem pacjentem.

Czy Pani/Pana pacjent ma zwiększone rodzinne ryzyko zachorowania na raka?

Proszę określić, czy Pani/Pana pacjent ma zwiększone ryzyko rodzinne:

- dziedzicznego raka jelita grubego / polipowatości

- dziedzicznego raka piersi i jajnika

- raka wieku dziecięcego

Niniejsze testy referencyjne opierają się na holenderskich wytycznych dotyczących raka piersi (2017) i holenderskich wytycznych dotyczących dziedzicznego raka jelita grubego (2016). Pod koniec testu zostanie Pan/i poinformowana/y o potrzebie skierowania do poradni genetycznej.